Şartlar


Şartlar ve Koşullar

Tanımlar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, bu Satış Koşullarında Web reklam Hizmeti (bundan böyle "Koşullar" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlamlara sahiptir.

Duyuru: Bir Reklamverenin kendi sorumluluğunda olan editoryal yazısının, bir ürün veya hizmeti satın almak, kiralamak veya satmak ve Web Sitesi ve Mobil'de yayınlamak için sunduğu tüm unsur ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder. Alan.

Reklam Veren: Türkiye'de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bir büyük, bir hesaba sahip ve bu hesaptan Web Sitesinde bir duyuru göndermiş demektir. Herhangi bir Reklam veren, para yatırmak ve/veya listelerini yönetmek için Kişisel Hesaba bağlı olmalıdır. İlk para yatırma işlemini otomatik olarak ekle, Reklamverene bir Kişisel Hesap açılmasını gerektirir.

Kişisel Hesap: Herhangi bir Reklam verenin oluşturması gereken ve listelerini yaymak, yönetmek ve görüntülemek için Web Sitesinden bağlanması gereken boş alanı ifade eder.

Web Reklam: {YourCity} Ticaret ve Şirketler Sicilinde {Firmanızın Kayıt Numarası} numarası altında kayıtlı olan, {Sirketiniz} Web Sitesini ve Mobil Sitesini yayınlayan ve işleten şirkettir ve merkezi {Firmanızın Adresi}'dir.

Müşteri Hizmetleri: Web reklam, reklam verenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete, Web Site ve Mobil Sitede ki bağlantıya tıklayarak e-posta yoluyla ulaşılabilir.

Web Reklam Hizmeti: Web reklam, Web Site ve Mobil Site de Kullanıcılara ve reklam verenlere sunulan hizmetler anlamına gelir.

Web Sitesi: Web reklam tarafından işletilen ve esas olarak https://webreklam.web.tr URL'sinden erişilen ve Kullanıcıların ve Reklamcıların İnternet Web reklam aracılığıyla Hizmete erişmesine izin veren web sitesi anlamına gelir .

Mobil Site: Web reklam tarafından işletilen ve https://webreklam.web.tr/ URL'sinden erişilebilen ve Kullanıcıların ve Reklamverenlerin cep telefonu hizmetleri {YourSiteName} üzerinden erişmelerine izin veren mobil sitedir .

Kullanıcı: Web Site veya Mobil Site aracılığıyla Web reklam Hizmetine erişimi olan ve farklı ortamlardan erişilebilen Danışmanlık Hizmeti web reklam olan herhangi bir ziyaretçi.

Ders

Bu Kullanım Şartları ve Koşulları, bir Reklam verenin Web Sitesinden ve Mobil Siteden Kişisel Hesabına bağlı herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul

Web sitesinin bir reklam veren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut Koşulların tamamen kabul edilmesi anlamına gelir.

Sorumluluk

Web reklam'ın sorumluluğu, gerek Reklam veren gerekse büyük bir kuvvet nedeniyle gerekli kontrolün yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi

Web reklam, herhangi bir zamanda Hüküm ve Koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Reklam verenlerin, değişikliklerden haberdar olmaları için Şartlara bakmaları önerilir.

Çeşitli

Şartların bir kısmının herhangi bir nedenle yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, söz konusu hükümler yazılmamış sayılacak, geri kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan Reklamcılar ve Web reklam arasında uygulanmaya devam edecektir.

Herhangi bir şikayet, Müşteri Hizmetleri Web reklam'a iletilmelidir.